Concursul de turism sportiv antrenează în competiție echipe mixte formate din 3-5 membri care, pe lângă echipamentul minim necesar, vor trebui să-și pună în rucsac: tehnica deplasării pe cărări alpine, tehnica orientării cu ajutorul hărții și busolei, elemente de alpinism, acordarea primului ajutor, cunoștințe despre zona de concurs, flora/fauna și meteorologie, precum și o buna condiție fizică.

Concursul se desfășoară pe durata a 6-8 ore și cuprinde 4 probe:

  1. TRASEU MONTAN (regularitate/raid).

Proba de traseu montan constă în parcurgerea unei itinerariu stabilit pe hartă, într-un timp dat, fără a utiliza mijloace artificiale de deplasare.  

Itinerariul cuprinde punctele obligatorii din traseu (posturi cu arbitrii-PA sau posturi fără arbitrii-PFA), precum și timpul alocat (pentru PA) sau timpul recomandat (pentru PFA), după caz, fiecărei secțiuni, echipele urmând a parcurge traseul numai în sensul indicat.

Posturile cu arbitrii vor fi amplasate în punctele cheie ale traseului sau în punctele de interes turistic din zona respectivă. În aceste posturi sunt permise pauze având durate prestabilite.

Posturile fără arbitrii au rolul de a controla parcurgerea itinerariului stabilit. Ele vor fi marcate pe hartă și vor avea o scurtă descriere. PFA-urile vor fi dotate cu lampion, precum și cu un sistem care să facă dovada trecerii echipajului prin acel loc (sistem electronic, cod QR, capsator etc.);

Echipele înscrise la această probă trebuie să se încadreze într-una din categoriile indicate. Abandonul unuia dintre membri echipei atrage pierderea întregului punctaj alocat probei.

Sunt penalizate atât întârzierile față de timpul stabilit pentru atingerea unui PA, cât și neatingerea unui PFA

Echipament obligatoriu:

  • Individual: lanternă, pelerină de ploaie (impermeabil), bocanci sau ghete cu talpă aderentă / încălțăminte de trail montan, bidon cu apă;
  • Colectiv (pe echipă) : busolă, fluier, sursă de foc, trusă de prim ajutor, telefon.
  1. TESTE  de noțiuni TEORETICE și SPECIFICE. Proba constă într-un test care cuprinde 20-25 de întrebări (grilă sau deschise) din bibliografia indicată, aferentă domeniilor: cunoștințe despre zona de concurs, acordarea primului ajutor în caz de accidente, alpinism, meteorologie și flora/fauna din România. Testele au rol de a evalua sau îmbogăți cunoștințele concurenților legate de practicarea turismului sportiv.
  2. Proba de alpinism presupune parcurgerea unui traseu pe stâncă, mediu ca dificultate, asigurat, în sistem manșă, utilizând tehnici de cățărare, folosind doar prizele naturale.

Participă la această proba, individual, 2 membri din echipa de traseu montan (masculin/feminin), individual. Lungimea maximă a traseului este 20 m. Timp maxim de parcurgere a traseului – 5 min. Concurenții sunt departajați în funcție de înălțimea (lungimea) parcursă (primul criteriu) și timpul realizat (al doilea criteriu).

  1. Proba de ORIENTARE SPORTIVĂ presupune parcurgerea unui itinerariu (traseu marcat prin puncte de control) indicat pe harta de orientare, cu ajutorul acesteia și a busolei, urmărindu-se atingerea tururor posturilor de control, în ordinea indicată.

La această probă participă 2 membri din echipa de traseu montan (masculin/feminin), individual.

Departajarea concurenților se face în funcție de timpul realizat, sub condiția atingerii tuturor posturilor de control.

Lungimea traseului unei secțiuni, măsurat în linie aeriană, va fi între 2 și 5 Km (individual).

Posturile de control vor fi prevăzute cu lampion și vor fi cronometrate în sistem Sport Ident.

Categorii de participanți / probe de concurs:

Echipele se pot înscrie la una dintre următoarele categorii, având în vedere anul nașterii:

  • SENIORI - participă echipe mixte formate din 3-5 persoane, indiferent de vărstă;
  • VETERANI - participă echipe formate din 3-5 persoane cu vârsta peste 50 ani;
  • FAMILY - participă echipe formate din 3-5 persoane care au în componență minim un adult și minim un minor, cu vârsta de maxim 14 ani împliniți în anul competițional curent;
  • TINERET - participă echipe mixte formate din 2-4 persoane, cu vârste cuprinse între 14 - 18 ani, plus obligatoriu, o persoană majoră care să aibă 18 ani împliți la data desfășurării comeptiției. Persoana majoră nu poate puncta în probele de Orientare și Alpinism.

O asociație poate înscrie în competiție mai multe echipe la aceeași categorie.

Categoria

Traseu T.S.**

Teste

Alpinism

Orientare

Seniori

6-8 h

20-25 teste/15 minute

mediu

traseul  M/F2-5km

Veterani

5-6h

20-25 teste/15 minute

mediu

traseul  M/F2-5km

Tineret

5-6h

20-25 teste/15 minute

mediu

traseul  M/F2-5km

Family

3-4h

20-25 teste/15 minute

mediu

traseul  M/F2-5km

T.S.** Traseu Turism Sportiv

@creativsport 0728161918

Descriere sigla Grand Prix România. Tricolorul este încadrat în perimetrul Parcului Natural Apuseni.

Padiș - acces pe DJ763, care pornește din DN76-E79 în localitatea Sudrigiu.

Atenție! Între localitatea Pietroasa și satul de vacanță Boga, drumul este îngust.