13 January 2021

Piatra Galbenei

Piatra Galbenei (1.243 m) văzută dinspre nord, este un versant situat în extrema sudică a Gropii de la Barsa. Partea sudică a versantului însă, este un abrupt calcaros de peste 200 m, cu largi privelişti, străjuind Poiana Florilor.

Sub Piatra Galbenei se întinde o frumoasă pădure de fag, în care se decupează mici poieni presărate cu adăposturile cosaşilor, alcătuind împreună Poiana Florilor. Dincolo de acestea se adânceşte între culmi împădurite Valea Galbenei şi afluentii sai, între care unul despică muntele de vizavi având în partea superioară o imensă "rană" roşietică; este Groapa Ruginoasă, săpată de torenţi în Muntele Ţapu, obârşia Văii Seci, cu numeroase canioane pline de săritori şi cascade. În partea dreaptă se înşiruie vârfurile Ştirbina şi Tătăroaia, ultimul înconjurat de poieni.Din Valea Galbenei porneşte spre stânga Valea Luncşoara, care îşi are obârşia aproape de Arieşeni, sub cătunul Cobleş, ale cărui case se zăresc în zare. Tot în acea direcţie se vede pârtia de schi de la Vârtop, dincolo de care se zăreşte în zilele senine vârful Curcubăta Mare cu releul de televiziune. În fine, planul stâng apropiat este dominat de Muntele Borţig, împădurit, care coboară în pantă destul de abruptă spre Izbucul Galbenei, ascuns de culmi împădurite, dar trădat de o stâncă de calcar în formă de portal.Prin priveliştile pe care le oferă, Piatra Galbenei reprezintă  unul dintre cele mai frumoase puncte de belvedere din Munţii Apuseni.

@creativsport 0728161918

Descriere sigla Grand Prix România. Tricolorul este încadrat în perimetrul Parcului Natural Apuseni.

Padiș - acces pe DJ763, care pornește din DN76-E79 în localitatea Sudrigiu.

Atenție! Între localitatea Pietroasa și satul de vacanță Boga, drumul este îngust.