13 January 2021

Groapa de la Barsa

Groapa de la Barsa este un bazin închis în cadrul depresiunii Padiş – Cetăţile Ponorului. Este o depresiune de forma ovală, cu axa mare de 2 km, orientată pe direcţia NV-SE şi axa mică de 1 km.

Partea de nord-est este constituită din roci impermeabile pe care izvorăsc şi curg câteva pârâiaşe care se pierd prin ponoare la contactul cu calcarele de pe fundul depresiunii.Numită şi Depresiunea Barsa, zona este una dintre cele mai sălbatice din Munţii Apuseni, cu un climat umed ce a favorizat dezvoltarea unei vegetaţii ierboase dese cu aspect de mlaştina. Alături de aceasta, pădurea deasă, afinişurile, văile oarbe şi lipsa unor puncte de belvedere fac ca parcurgerea Gropii de la Barsa să devină o adevărată aventură.

În zonă există multe forme carstice deosebit de interesante prin varietatea lor cum ar fi: un ponor prăbuşit de mari dimensiuni (actualmente înierbat), un altul cu pod natural, un lac suspendat cu apă negricioasă situat într-o dolină (Tăul Negru) şi mai multe peşteri. Cea mai mare cavitate subterană din zonă este Sistemul Zăpodie, din partea vestică a depresiunii, alcătuit din sectorul Zăpodie, cu un parcurs extrem de dificil, şi sectorul Neagra, situat în partea de est a depresiunii, care are o dezvoltare de aproape 4 km şi este de asemenea recomandat doar speologilor antrenaţi. Cele două sectoare comunică printr-un sifon, ceea ce face ca sistemul Zăpodie - Neagra să atingă o dezvoltare de aproape 12 km.  O alta peşteră importantă este Gheţarul de la Barsa, a cărei intrare se află în partea nordică a depresiunii. Ea are o dezvoltare de 3.010 m şi face parte din acelaşi sistem de drenaj subteran cu precedenta, fără să se fi putut realiza până acum joncţiunea. Porţiunea de intrare este accesibilă şi prezintă gheaţă, mărimea blocului de gheaţă variind în funcţie de sezon.

Poteca marcată ce străbate Groapa de la Barsa, trece pe la toate obiectivele amintite mai sus. Singurul izvor cu apă potabilă se află în partea sudică, în apropierea intrării în sistemul Zăpodie - sectorul Neagra.

Două obiective turistice deosebit de importante situate în extremitatea sudică a Gropii de la Barsa, pe latura ce o separă de Valea Galbenei sunt: Gheţarul Focul Viu şi Piatra Galbenei.

@creativsport 0728161918

Descriere sigla Grand Prix România. Tricolorul este încadrat în perimetrul Parcului Natural Apuseni.

Padiș - acces pe DJ763, care pornește din DN76-E79 în localitatea Sudrigiu.

Atenție! Între localitatea Pietroasa și satul de vacanță Boga, drumul este îngust.